Hjem > Generell info > Fundamentering
Generelt om fundamentering:
                                 
                              
                          
 
Det finnes flere alternative løsninger, og det er ofte grunnforholdene på tomta og tilgjengeligheten for fremtransport av maskiner og masser som avgjør valget i tillegg til hvilke type bygg som skal bygges.
 
Hel støpt plate på mark. (EPS-ISOsystem)
Løsningen som foretrekkes dersom forholdene for øvrig ligger til rette for det er hel støpt plate di­rekte på et godt drenert og komprimert pukkunderlag.
Fundamentløsningen er meget stabilt, og det er flere std. høyder på fundamentene og isolasjonstykkelsen kan variere 10cm opp til 50cm.
Vann og avløpsrør samt varmekabler eller rør for vannbåren varme kan støpes direkte inn i platen sammen med nødvendig armering.
Fliser, parkett eller annet gulvbelegg kan legges direkte på betongdekket, som igjen bør være 8-10cm tykt.
 
 
Pilarer
Denne fundamenteringsmåten passer best der det er grunt til fjell, og benyttes i hovedsak på hytter/fritidshus samt på mindre uthus og an­neks.. Fordelen med denne fundamenteringsmåten er at det er en rimelig og enkel løsning der forholdene ligger til rette for pilarer. På tomter hvor det ikke er fremkommelig med betongbiler, kan denne fundamenteringsmåten ofte være den eneste løsning. En annen fordel med pilarfun­damenter er at snøen ikke pakker seg så lett inntil ytterveggen. Ulempen med pilarer er at den krever plass til et kryperom under bjelkelaget, og dette, sammen med tykkelsen på gulvkonstruks­jonen (20 - 40 cm) gjør at bygget ofte kan bli høyere enn ønskelig. Det blir også større høydeforskjell mellom gulvet inne og terrengnivået ute. Det finnes i hovedsak tre pilar typer, helstøpt i betong, bygget med murblokker samt tresøyler av ymse utførelser. Skal bygget ha innlagt vann og avløp må mye av dette legges i isolerte kasser mellom bjelkelaget og grunnen.
 
 
Stripefundamenter (BeWi Byggesystem kan benyttes)
Betongstriper kan være et alternativ til ringmur der tomten ikke har for store høydeforskjeller. Også her må det være kryperom under bjelkelaget, med de følger det får for bygges høyde . Vann og avløp må ha isolerte kasser i kryperommet.
 
 
Ringmur (BeWi Byggesystem kan benyttes)
Ringmur er i hovedsak en kombinasjon mellom stripefundamenter og en lav grunnmur.
God ventilasjon av kryperommet er nødvendig. Ledninger må isoleres som for pillarfundamentering. I tillegg til ringmuren langs yt­terveggene må vi ha stolpe-/stripe-punktfundamenter under innvendige bærevegger.
I motsetning til grunnmur så er det ikke vanlig med støpt gulv i bunnen av konstruksjonen.
 
Grunnmur (BeWi Byggesystem)
En tradisjonell grunnmur er en løsning som kan være aktuell i områder der det av forskjellige årsaker skal være hel mur, helt eller delvis grav ned i bakken. Brukes oftest der hvor terrenget skrår/heller slik at det blir en naturlig høydeforskjell i tomta.
Grunnmuren må ha solid fundamentering, eks. EPS-ISOsystem, mot grunnen før selve grunnmuren føres opp i sin fulle høyde.
Det forutsettes at massene under/rundt grunnmuren har en skikkelig drenering som sikrer konstruksjonen mot fuktighet og telehiv. (gjeller i og for seg all fundamentering)
 
EPS fundament.jpg
Prinsipp Armering.png
Bewi_standardelement.jpg
 
Ringmur.jpg
Kjeller.jpg