Hjem > Generell info > Hva er EPS
Hva er EPS?

Ekspandert polystyren, forkortet EPS, er et petroleumsprodukt.
EPS inneholder ingen ozon-ødeleggende KFK eller HKFK-forbindelser. (Klor-fluor-karbon eller hydro-klor-fluor-karbon)
 
Hvorfor bruke EPS i forhold til løsninger med mineralull?
  • Produktet er mere solid.
  • Kostnaden er mindre.
  • Produktet er lettere; flere kolli pr. forsendelse.
  • Det brukes mindre energi i fremstillingsprosessen.
  • Isolasjonsevne overgår mineralull/bindingsverk og det ligger et enormt innsparingspotensiale med tanke på utgifter til oppvarming av boligen.
  • Ved forbrenning av EPS utløses CO² og H2O.
  • 1 kg EPS utgjør 1,3 kg fyringsolje i varmeverdi.
EPS inneholder ikke KFK/HKFK.
Ved bruk av EPS som byggisolasjon sparer man mye energi, og dermed miljøet.
EPS er ikke løselig i vann eller luft, og forurenser dermed ikke omgivelsene. Sopp og bakterier kan ikke vokse på EPS
 
Bruk av EPS
Årlig bruker vi i Norge rundt 4.800 tonn EPS. Dette er i hovedsak teknisk emballasje for hvite- og brunevarer og VVS, og fiskekasser (ca 1.700 tonn).
Resterende andel, som er økende, er som isolasjonsløsninger i boliger som f.eks. plater mot grunnen, i løsvekt i hulrom mm.
 
Egenskaper
EPS-produktet kjennetegnes ved en rekke unike egenskaper som
f.eks. lav vekt, stor trykkfasthet, høy støtabsorberingsevne, god isoleringsevne, syrefasthet, lett å bearbeide, hygienisk og stor temperaturanvendelsesområde (-178,0 -> +80,0 gr. C)
 
Fremstilling
Råvarene til fremstilling av EPS-produkter er EPS-perler, som består av ca. 94% polystyren og ca. 6% pentan. Pentan, som koker ved relativt lav temperatur, anvendes som ekspansjonsmiddel ved at EPS-perlenes volum økes, når pentan fordamper under bearbeiding. Når EPS-perlene er bearbeidet, inneholder den ferdige isoleringsplaten 98% luft og 2% polystyren.
 
Gjenvinning
Ved å kverne opp og komprimere massen, kan den likevel transporteres på en kostnads effektiv måte. Ett tonn fiskekasser har for eksempel et volum på 134.000 liter som kan komprimeres ned til 5.000 liter før det sendes til gjenvinning.
Det avfallet som blir gjenvunnet blir til regranulat, før den får nytt liv som råstoff for bruk i nye plastprodukter som kontorutstyr, kulepenner, bygningsartikler og hagemøbler.
 
BeWi Produkter AS har fokus på helse, miljø og sikkerhet, og er tilsluttet Responsible Care. Dette medfører at bedriften har forpliktet seg til åpenhet og kontinuerlig forbedring innen HMS.