Hjem > Produkter > EPS-ISOsystem

EPS-ISOsystem

EPS-ISOsystem er et komplett forskalings-, fundamenterings- og isolasjonsystem til bruk i all typer bygg, fra
store landbruks- og industribygg, kontorer, skoler, barnehager, idrettshaller mm, samt alle typer boliger, garasjer, boder mm.

 

EPS-ISOsystem omfatter følgende:

·         Kantelement typer:    L-element, U-element og I-element i

                                       std. høyder 200, 300, 400, 500 og 600mm.

·         Dimensjoner:             Lengder 1200mm og std. kvalitet S80/S200.

                                       Bredder er 506mm.

                                       Andre høyder og kvaliteter etter behov.

·         Hjørneelementer:       H-elementer i 600x600x506 h:200-600mm.

                                       Std. kvaliteter S80/S200.

·         Utvendig finish:          6mm Fibersementplate.

·         Isoleringselement:      I densiteter S80, S100, S200 og S300.

·         Annet:                       Spesial elementer på forespørsel.

L-elementer.jpg

Hjørne- og Rettelement standard

   

Fordeler:

Systemet er en enkel og genial konstruksjon, som legges direkte på komprimert telesikkert underlag, og systemet ivaretar bl.a.

·         Dårlige grunnforhold. Det prosjekteres med oppgitte linje- og punktlaster for hver bygg.

·         ENERGI besparende med våre std. 300mm isolasjon mot grunnen! (Gir bedre u-verdi enn NYE TEK)

·         GARANTERT fukt og muggfri konstruksjon.

·          Vedlikeholdsfritt og tilnærmet ubegrenset holdbarhet.

·         Kort leveringstid!

·         God byggeøkonomi via bl.a. kort byggetid og lav m2 pris!

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemet passer utmerket i kombinasjon med el-kalbler eller vannbåren gulvvarme.

Det er utarbeidet KNASTEPLATER for enklere montering rør/el.

uelement.jpg

Hjørne- og Rettelement som u-elementer

   

L-elementer utlagt.pngKlar til støp.pngI støpeprosessen.pngPussing m_helikopter.jpg

L-elementer under montering              Ferdig montert m/armering mm           Under støpeprosessen                                Pussing med helikopter

Std EPS isolasjon.jpg
Standard isolasjonselementer
S60 - S300 (NY type)
   
EPS fundament.jpgVannbårenvarme.bmpKnasteplate for el-kabler.png

EPS markisolasjon.bmp

   
Prinsippskisse på EPS-ISOsystem                               Knasteplate - for vannbåren varme                                        Knasteplate - for el.kabler EPS/XPS markisolasjon    

 


 

ANNET!

Alle våre leveranser av EPS-ISOsystem er basert på  PREAKSEPTERTE løsninger, men kan også bli PROSJEKTERT særskilt (mot pristillegg),
slik at ARMERING og KANTSONE kan avvike fra disse prinsipp skisser!
Det må derfor opplyses om punkt og stripelaster for hvert enkel bygg!
(arkitekt, husleverandør, byggteknisk konsulent beregner dette)
 
MARKISOLASJONEN (EPS/XPS dvs utvendig marisolasjon) leveres som regel fra grunnentreprenøren, men
BHK kan selvsagt levere denne dersom det ønskes!
Det finnes tabeller for frostmengde (timer) for hver kommune.
Sjekk denne i din kommune for å finne tykkelse og bredde på isolasjonen.
 
BYGGFUKT skal alltid gis tid til å tørkes ut i tilstrekkelig grad. Beste måten å bergrense
mengden av overskuddsvann (byggfukt) i betongplaten, er å støpe platen så tynn som mulig.
Med EPS isolasjon mellom platen og marken, så kan man redusere platens tykkelse og
fremdeles opprettholde gode bæreegenskaper for punkt- og linjelaster.
 
NB! EPS-ISOsystem type L400 med 300mm isolasjon mot grunnen har betydelig bedre U-verdi enn
TEK forskriftens krav!