Hjem > Produkter > Mur og betong.

 

Vi utfører sammen med våre samarbeidspartnere bl.a.:

 

Mur- og betongarbeider;

      Betongfundamenter for hus, garasje og andre bygningskonstruksjoner

      Forskaling, støping og forblending av trapper og platefundamenter

      Etablering av kjellernedgang

      Grunnmurer

      Støttemurer

      Piper, brannmurer

 

Grunnarbeider:

      Utgraving av byggegroper til bl.a.;

o    kjellere

o    plate på mark

 

samt:

      Kjerneboring

      Betongsaging