Hjem > Produkter > BeWi Byggesystem

BeWi Byggesystem - etter "Lego-prinsippet"

 

Selve prinsippet med kombinerte forskalings- og isolasjonssystemer for bygging av grunnmur og vegger, er godt kjent. Problemet har delvis vært bruken av det brennbare materialet ekspandert polystyren, EPS.

Det benyttes Neopor i EPS-materialet i BeWi Byggesystem. Det har 20% lavere varmeledningeevne enn vanlig EPS. I samarbeid med industridesignere i Vinn Design AS, har emballasjeprodusenten BeWi AS på Frøya utviklet .

I motsetning til konkurrerende systemer, leveres BeWi Byggesystemer  sine ss sine produkter flatpakket. Tannmønsteret i topp og bunn av disse forskalings/isolasjonsplatene binder dem sammen som legoklosser.

Hovedkomponentene er 1200 x 600 mm med 130 og/eller 80 mm tykke EPS-plater som forbindes med broer i høydensitets polyetylen, HDPE.
Broene har en avstand på 200mm (c/c 200) og er støtte for armeringen i betongen som fylles i mellomrommet mellom platene, og fungerer som utvndig-/innvendig "spikerslag". (Skruer må benyttes)

Broene er ikke brennbare. Derfor er det ingen fare for gjennombrenning ved brann. Elementene er klassifisert i brannklasse 1, risikoklasse 2 og har brannmotstand REI 60.

I vanlig bruk avgir ikke elementene verken partikler, gasser eller stråling som påvirker innemiljøet.
EPS-platene er tilsatt bromerte flammehemmere - de kan avgi helsefarlige gasser ved brann.

Alle elementdelene er resirkulerbare og kan sendes til vanlige,offentlig deponi.  

                                                                                                  
                                                        

Hjørne 45gr.jpg

Hjørneelement.jpg

Rettelement.jpg

                   

                   

 

BEWI Byggesystem kan brukes både til fundament, grunnmur og vegger – i så vel bolighus som industrilokaler og landbruksbygg.

BEWI Byggesystem består av løse plater i Neopor som settes sammen ved hjelp av plastbindere. Elementene er 1200 x 600mm, og kan kappes i ønsket høyde på byggeplass. Neoporplatene tilpasses enkelt på byggeplassen ved å kappes med sag. Veggtykkelsen bestemmes av hvilken bro en benytter; 90, 140, 190 eller 240 mm, og hjørnene kommer i to varianter – 90 grader og 45 grader.

BeWi Byggesystem tilfredsstiller kravene
• NBI Godkjenning
• EU-Godkjenning
• Brannsikkerhet, REI 60, bygningsbrannklasse 1
• Miljødeklarasjon
• Fullverdig isolasjon, U-verdi 0.14 - 0.19 w/m2K
• NS 3031 

 

 

Kjeller.jpgBygg 2 etg.jpgBro m_armering.bmp

Grunnmur                              Råbygg i 2 etg.                     Bro med armeringsjern

 

Vegg.png

 

 

Hjørnevegg.png

 
  Snitt av ferdig støptvegg   Hjørne m/avstandsbroer  
         

 

 

 

    
BeWi Byggsystem - Nøkklen til 40% raskere byggetid!!!
Vi våger påstanden –
BeWi Byggesystem er fremtidens byggesystem.
Systemet er miljøvennlig, energibesparende og svært fleksibelt, og kan benyttes til;
  • fundament,
  • grunnmur og
  • vegger
i så vel bolighus som industrilokaler og landbruksbygg.
 
BeWi Byggesystem består av løse plater i EPS som settes sammen ved hjelp av plastbroer. Resultatet er et unikt isolerende forskalingssystem som bygges etter “Lego-prinsippet”.
 
Du sparer tid og penger.
For et standard bolighus med grunnflate på 100m2, betyr det at to til tre mann kan sette opp hele forskalingen for én etasje på bare to dager – det betyr inntil 40% kortere byggetid.
At det kan gi betydelig lavere kostnader på dine byggeprosjekter, er lett å tenke seg.

     

BeWi Byggesystem - GODKJENNINGER!

 

GODKJENNING TG 2376 Byggesystem.pdf
 

 

 

 

BeWi Grunnmur - konstruksjon.bmp